TSO en BSO

De organisatie van de tussenschoolse en buitenschoolse opvang is in handen van kinderdagverblijf ’t Blusserke. Contact: 040-201 8324 of 06-20681925. Zie ook: www.blusserke.nl

Informatie over de Tussenschoolse opvang:

Algemeen
't Blusserke verzorgt de tussenschoolse opvang bij basisschool st. Willibrordus in Riethoven. Onder tussenschoolse opvang verstaan we de opvang van kinderen, die tussen de middag op school blijven om een boterham te eten en daarna spelen onder begeleiding van de overblijfkrachten. Tussenschoolse opvang moet voor kinderen een ontspannen moment zijn, even uit het ritme van school. Tussenschoolse opvang wordt afgekort tot TSO.
 
De tijden en dagen van TSO
De tijden van TSO zijn van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De TSO vindt plaats in de daarvoor bestemde TSO lokalen op school. De kleuters worden door een overblijfkracht bij het leslokaal opgehaald. De andere kinderen kunnen zelfstandig naar het bestemde TSO lokaal lopen. Om rust te creëren hebben wij een verdeling gemaakt van de groepen. Groep 1, 2 en 3 eten gezamenlijk in één TSO lokaal en de overige groepen 4 t/m 8 eten gezamenlijk in een ander TSO lokaal.
Om 13.00 uur wordt het toezicht weer overgedragen aan de leerkrachten.
 
Verzorging van de TSO
De TSO wordt verzorgt door leidsters die in dienst zijn van ’t Blusserke. Dit zijn veelal de leidsters die ook in onze naschoolse opvang werken. Wij hanteren de regels van school en hebben respect voor elkaar en dus ook voor de overblijfkrachten.
Kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee. Wij gaan uit van een gezonde maaltijd dus graag geen snoep. Er is de mogelijkheid om het lunchpakketje, voorzien van naam, in de koelkast in school te zetten. Na het eten kunnen de kinderen een keuze maken uit verschillende steeds wisselende activiteiten zoals buitenspelen, knutselen, lezen, puzzelen, spelletje doen, etc. Ook hierin hanteren wij de verdeling van de twee groepen. (groep 1, 2 en 3 samen en de groepen 4 t/m 8 samen)
 
Ziekte tijdens TSO
Wanneer het kind ziek wordt tijdens TSO neemt een overblijfkracht contact op met de ouders. Als een kind tijdens schooltijd ziek wordt en hierdoor geen gebruik kan maken van de TSO vragen wij u om dit te laten weten op telefoonnummer 06-20681925. Vermeld altijd duidelijk de naam van het kind en de groep waar het kind in zit.  
 
Inschrijven
U kunt uw kind(eren) inschrijven via het inschrijfformulier (zie hiernaast). Per kind vult u één formulier in. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven van welke manier van TSO u gebruik wilt maken. Het is de bedoeling dat alle gevraagde gegevens worden ingevuld. Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u tevens toestemming tot automatische incasso.
 
Kosten en betaling
Informatie over kosten en betaling staan vermeld op het toelichtingsformulier wat toegevoegd is bij het inschrijfformulier.  
   

Relevante formulieren & folders