Oudervereniging

Wat is de doelstelling van de oudervereniging?
Voor de oudervereniging staan de kinderen centraal. Wij willen er voor zorgen dat de school meer is dan een plaats waar we onze kinderen ’s morgens brengen en ’s middags weer ophalen. Wat er tussentijds gebeurt, is ook onze zorg! De oudervereniging wil samen met school en leerkrachten streven naar een veilig en respectvol leer en werkklimaat waar elk individu zich optimaal kan ontwikkelen.
 
Visie
De visie van de oudervereniging is tweeledig: ten eerste proberen we op een zinvolle, ontspannen manier iets waardevols toe te voegen aan de ontwikkeling van onze kinderen door het organiseren van verschillende activiteiten. Daarnaast wil de oudervereniging fungeren als vraagbaak, aanspreekpunt en informatiebron voor de ouders en springt de oudervereniging tevens in op eigen signalen rond het functioneren van de school en sluizen deze, indien nodig, door naar de direct betrokkenen. Op deze wijze streven we naar het versterken van de band tussen ouders en school.
 
Hoe doen we dat?
De oudervereniging bestaat uit een groep actieve ouders verdeelt in een bestuur en leden.
De activiteiten:
Alle ouders van de oudervereniging vormen gedurende het schooljaar samen met de leerkrachten verschillende werkgroepen. Elke werkgroep organiseert een activiteit, bijvoorbeeld het Willibrordusfeest/Themadag, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Schoolreisje, Brigadieren enz.
Bron van informatie en advies:
De OV dient als klankbord en zal via de MR-vergaderingen punten inbrengen welke bij hen ten gehore worden gebracht.

De oudervereniging probeert de ouders informatie te geven over onderwerpen die de kinderen aangaan via “de Riebas” en/of de website www.bsstwillibrordus.nl  Vragen en problemen van ouders proberen we te stroomlijnen en via de juiste kanalen door te sluizen naar de direct betrokkenen. Ouderbijdrage/contributie:
Middels het formulier “lidmaatschap oudervereniging” kunnen ouders zich/ hun kind inschrijven als lid van de oudervereniging. Dit formulier (tevens machtingsformulier) ontvangt iedere ouder op het moment dat het eerste kind instroomt op de basisschool. Ook is het terug te vinden op de website van school www.bsstwillibrordus.nl onder het kopje “Oudervereniging / Formulieren”.

Aan het lidmaatschap is jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage verbonden. Voor de contributie geldt een reductieregeling, gebaseerd op het moment van instroom van de leerling(en).
Reguliere contributiebedragen:

Groep 8: € 15,00 per leerling, groep 1 t/m 7: € 30,00 per leerling. Dit jaar zal ook de bijdrage voor de schoolverlatersdagen (groep 8) tezamen met de ouderbijdrage (groep 8) worden geïncasseerd. In totaal is dat dan € 65,00. 

Het formulier ‘Lidmaatschap oudervereniging” bevat tevens een machtigingsformulier. Door dit formulier te ondertekenen geeft u de oudervereniging toestemming om de ouderbijdrage jaarlijks automatisch van uw rekening te incasseren totdat uw kind de basisschool verlaat. Dit automatisch incasseren vindt jaarlijks plaats in september. De contributie is vrijwillig; echter het niet voldoen van deze bijdrage kan gevolgen hebben voor deelname van de leerling(en) aan de activiteiten, aangezien een eigen bijdrage hiervoor noodzakelijk is.

 
Algemene informatie
Tijdens de “Reis door School”wordt u ingelicht over de belangrijkste zaken, zoals: hoogte contributie, financiën, activiteiten en bestuur.
 
Wij horen ook graag uw visie over het functioneren van de oudervereniging. Verbeterpunten, nieuwe ideeën, laat het ons weten via email: ovstwillibrordus@skozok.nl of door het aanspreken van de leden. Namen/adressen vindt u in de schoolgids.