Bibliotheek op school

Onze school  heeft een Bibliotheek op school: een moderne bieb met een actuele, wisselende, collectie boeken voor 0-12 jaar en een eigen leesmediaconsulent van Bibliotheek De Kempen. De Bibliotheek op school is een samenwerking tussen de basisschool, Bibliotheek De Kempen en de gemeente. Door krachten te bundelen en elkaars expertise en programma’s te benutten, werken we aan verbetering van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. De resultaten worden continu gemonitord. De Bibliotheek op school is een landelijk concept dat op veel basisscholen succesvol wordt ingezet. U leest er meer over op de landelijke website: http://www.debibliotheekopschool.nl/

De Bibliotheek op school brengt lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij kinderen. Van de allerkleinsten tot de achtste groepers: ze vinden allemaal hun boeken in de schoolbibliotheek.

SchoolWise: De Bibliotheek op school heeft een online portal, schoolWise:  http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8006&var=dbos hier kunnen kinderen snuffelen in thema's, filmpjes bekijken en alle boeken vinden uit de complete bibliotheekcollectie.

Openingstijden: De kinderen kunnen onder schooltijd boeken lenen. Tijdens de publieke openingstijden kan dat natuurlijk ook en dan zijn ook ouders / verzorgers en kinderen van 0-4 jaar van harte welkom. De publieke openingstijden staan op de website van Bibliotheek De Kempen: http://www.bibliotheekdekempen.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school.html

De Bibliotheek op school is gesloten tijdens schoolvakanties.