Over Sint Willibrordus

De Sint Willibrordusschool ligt midden in het landelijke Riethoven. Het dorp en de school ademen rust uit. In die rust kunnen onze kinderen hun talenten ontplooien en groeien in de meest brede zin van het woord. In een prachtig monumentaal gebouw weten we modern onderwijs te realiseren door kinderen op maat te bedienen. Dit realiseren we bijvoorbeeld doordat we lokalen en werkplekken fysiek met elkaar verbinden. De verschillende leeromgevingen maken makkelijk contact en kunnen daardoor veel voor elkaar betekenen. Kinderen en groepen kunnen zich echter ook, indien nodig, in alle rust terugtrekken. De leerkracht voert bij dit alles de regie en fungeert als wegwijzer.

Onze naamgever, Willibrordus, was een pragmaticus en wij willen op zijn manier ons onderwijs vormgeven; kinderen vanuit en leerrijke omgeving laten uitgroeien tot een zelfstandig probleemoplosser.