Ouders als partners

Wij zien ouders als partners in het leren en stimuleren hun verbondenheid met de school. Daarom verwachten we van ouders betrokkenheid bij het leren van uw kind(eren) en ook bij de lerende organisatie die de school vormt.
We maken daarbij graag gebruik van uw inbreng en expertise. Uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen. De leerkracht respecteert u in uw rol als opvoeder. En u respecteert het vakmanschap van de leerkracht.

Kinderen leren continue. Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school en uitstralen dat leren leuk en belangrijk is; wanneer u als ouder een positieve bijdrage levert aan het leerproces. Samen spelletjes doen, het maken van (educatieve) uitstapjes en regelmatig voorlezen kan daarbij helpen. Ook op tijd naar bed gaan en gezonde voeding kunnen de prestaties op school verbeteren.

Sommige kinderen hebben nét even een steuntje in de rug nodig om de schoolinzet te stimuleren en het schoolsucces te bevorderen. Hier ligt een belangrijke rol voor de leerkracht en ook voor de ouder: belangstelling tonen en helpen met plannen kan soms al voldoende zijn om een kind op weg te helpen. In het bijzonder vinden wij het van belang dat u als ouder de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van uw kind mede vergroot.

Kortom: wij gaan voor partnerschap, zowel voor de leerontwikkeling van het kind (didactisch partnerschap) als voor de wijze waarop leerlingen, ouders en school met elkaar omgaan (pedagogisch partnerschap).

Hierbij is het natuurlijk fantastisch wanneer we u af en toe mogen begroeten als hulpouder bij bijvoorbeeld excursies, als overblijfouder of welke bijdrage u maar wilt leveren.
Uw hulp is van harte welkom!