Brabants VerkeersveiligheidsLabel

  • BVL logo

Ons verkeersonderwijs krijgt verder gestalte door het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Via provincie en het rijk volgen we initiatieven, die gericht zijn op het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen en die rond scholen in het bijzonder.

Ouders en leerkrachten van onze school onderschrijven het belang van een goede verkeersopvoeding. Daarom is er een werkgroep opgericht die met en voor de school allerlei activiteiten ontplooit om verkeer hoog op de agenda van onze school te houden. In de komende jaren gaan we daar blijvend aandacht aan besteden. In het schooljaar 2010-2011 hebben we het BVL-label behaald. Met het BVL-label kunnen wij aantonen dat we zorg dragen voor continuïteit in ons verkeersonderwijs en de verkeersveiligheid van onze kinderen, met name betreffende de school-thuisroute.