Februari

5 februari Riebas
9 februari Ochtend: Carnaval op school
12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie
19 februari Luizencontrole
20 februari 15.00 - 17.00 uur Rapportgesprekken gr. 1/7 en adviesgesprekken gr. 8
22 februari 15.00 - 17.00 uur Rapportgesprekken gr. 1/7 en adviesgesprekken gr. 8
23 februari Rapport mee naar huis
26 februari Riebas

Maart

7 maart Studieochtend
12 maart Riebas
21 maart 20.00 - 21.00 uur MR vergadering
26 maart Riebas

April

1 april t/m 2 april Pasen 2018
2 april 2e Paasdag
9 april Riebas
17 april t/m 19 april 08.00 - 12.00 uur CITO eindtoets groep 8
20 april Sportdag
23 april Riebas
25 april 20.00 - 21.00 uur MR vergadering
26 april Studiemiddag
27 april Koningsdag
27 april t/m 11 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2018
30 april t/m 11 mei Meivakantie

Mei

27 april t/m 11 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2018
30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsdag 2018
14 mei Luizencontrole
22 mei Riebas
22 mei Schoolreis

Juni

4 juni Riebas
4 juni Schoolfotograaf
13 juni 20.00 - 21.00 uur MR vergadering
18 juni Riebas
18 juni Studiemiddag
20 juni t/m 21 juni 15.00 - 17.00 uur Rapportgesprekken
27 juni 20.00 - 22.00 uur Musical
28 juni 20.00 - 22.00 uur Musical
29 juni Rapport mee naar huis
29 juni 09.00 - 10.00 uur Wen- wisseluurtje

Juli

2 juli Riebas
2 juli Themadag
3 juli t/m 5 juli 08.00 - 15.00 uur Schoolverlatersdagen
5 juli 20.00 - 22.00 uur Afscheidsavond groep 8
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

September

Oktober

15 oktober t/m 19 oktober 00.00 - 23.00 uur Herfstvakantie 2018

November

December

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Februari

Maart

4 maart t/m 8 maart 00.00 - 23.00 uur Carnavalsvakantie 2019

April

21 april t/m 22 april 00.00 - 23.00 uur Pasen 2019
22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni 00.00 - 23.00 uur Pinksteren 2019

Juli

8 juli t/m 16 augustus 00.00 - 23.00 uur Zomervakantie 2019